Trelast av bjørk

Nysaget, ikke skarpkantet bjørk:

Kvalitet: AA,AB, BC

- Tykkelse: 25(28);32 (35);38(42);50(54)mm

- Bredde: min 110 mm

- Lengde: hovedsakelig 3000 (+50-100) mm (men mulig fra 1000 mm)

Ovnstørket, ikke skarpkantet bjørk:

Kvalitet: AA,AB, BC

- Tykkelse: 25;32 ;38;50mm

- Bredde: min 100 mm

- Lengde: hovedsakelig 3000 (+50-100) mm (men mulig fra 1000 mm)

- KD: 8-10 %

Ovnstørket, ikke kantet bjørk:

Kvalitet: E,A,AB, BC

- Tykkelse: 25;32 ;38;50mm

- Bredde: 50;75;100;125;150 mm

- Lengde: fra 300 mm

- KD: 8-10 %

Rammekvalitet (Frame grade):

Hovedmål:

- Tykkelse: 25 mm

- Bredde: 50;75;100;150;175;200 mm

- Lengde: 600 – 3200 mm

- KD: 16-18%

Mulighet for kalibrert rammekvalitet!