Exportera

Sågat virke 

Från och med året 1999 har vi tillverkat och förmedlat sågat virke i Södra Estland. Från och med 2002 har vi exporterat olika typer av virke och ved från Estland, Ukraina och Ryssland till skandinaviska länder (Sverige, Finnland) och olika andra länder i Europa (Österrike, Tyskland, Italien, Spanien Ungern).
Våra kunder är mycket nöjda med av oss levererade sågade virkets kvalitet och exakta leveranstider.
Framför allt exporterar vi av olika slags lövträd (björk, ask, ek, alm) tillverkat sågat virke och enligt extrabeställningar också sågat virke från andra trädslag.
Vi är alltid öppna för nya idéer och samarbetsanbud.
Det exakta exportpriset beror på mängder, mått, kvalitet, leveranstid och destinationsort. För att få erbjudan var så snäll och kontakta oss.

Brännved

Från och med 2009 har vi exporterat brännved från Estland till skandinaviska länder (Norge, Sverige, Danmark, Finnland). Vi har kunnat tillfredställa våra kunders förväntningar och behov och bygga upp ett förtroendefullt förhållande till alla kunder. Just nu pågår förhandlingar med olika företag från Irland och England och vi har redan skickat iväg våra provlaster.
Framför all exporterar vi kaminved förpackad i nätsäckar  av olika storlekar (40l;60l; 1000l). Dessutom tillverkar vi brännved också av al, ek och ask.
Vi är alltid öppna för nya idéer och samarbetsanbud.
Det exakta exportpriset beror på mängder, leveranstid och destinationsort.

För att få erbjudan var så snäll och kontakta oss.

Kontakt

Tarvi Jõerand:

+372 555 39 443

Talade språk är estniska, engelska, ryska och franska.