Bolaget Esveko Wood OÜ grundades 1999 i Tallinn under handelsnamnet Esveko Trade OÜ. Bolaget grundar sig 100 % på estniskt kapital. Från och med 2009 erbjuder vi ved för kaminer och sågat virke av hög kvalitet.

Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden är:
1) tillverkning, detalj- och grosshandel och export av brännved
2) detalj- och grosshandel och export av olika slags sågat virke

Vi tillverkar sågat virke av hög kvalitet av björk och al (ved för kaminer) och också sågat virke av olika slags lövträd (björk, ek, ask) och ännu därtill på extra beställning också sågat virke av barrträd (tall, gran, lärk).

Vår mission är att vara känd i Baltikum och Skandinavien som en effektiv tillverkare och erbjudare av brännved och sågat björkvirke av hög kvalitet, och detta med ett mycket bra kvalitets- och prisförhållande.

Brännved

Sågat virke

Oak sawn timber from estonia

EXTRA ERBJUDANDEN:

OKANTAT TORRT EKVIRKE – har skurits av stambjälke, torrhetsgrad 8-10%, kvalitet AA;A1;A2;AB1;AB2;BC;C, tjockhet 52 mm, bredd 18-53mm, längd 3000 mm. För närmare informationer var så snäll och kontakta oss. Specifikation av ek.