Om företaget

Bolaget Esveko Wood OÜ grundades 1999 i Tallinn under handelsnamnet Esveko Trade OÜ.

Bolaget grundar sig 100 % på estniskt kapital och det grundades i Södra Estland med skogsskötsel som huvudverksamhetsområde. Vi sysslade oss också med avskogning på våra egna fastigheter, avskogning som servicearbete och virkets transporttjänster.

Senare började vi utom virkets försäljning och förmedling att syssla oss också med tillverkning och förmedling av olika slags av sågat virke, för vi var intresserade av virkets förädling. För det mesta handlade det om av björk tillverkade sågade virkets försäljning till olika industrier.

2002 slutade vi med avskogning inom att sälja hela tekniken vi hade. 2004 slutade vi också med sågade virkets tillverkning i Estland.

Från och med 2002 började vi med att utvidga våra produktionsverksamheter inom att köpa andelen i ett produktionsbolag i Vologda i Ryssland, där vi producerade sågat virke av barrträd. Samma år började vi med produktion av sågat virke av ädelvirke (framför allt av ek, ask och björk) i Sumy regionen i Ukraina.

Från och med 2008 slutade vi sågade virkets produktion i Ryssland på grund av minskad efterfrågan, med produktionen av sågat virke av ädelträd i Ukraina består tills idag.

Från och med höst 2009 började vi med att förmedla av björk producerade kaminved och på vintern samma år också med produktion av kamin- och brännved i Södra Estland.

Vårt bolag befinner sig i en ständig utvecklingsprocess, och för att nå detta förbättrar vi produktionscykeln via mekanisering och nya maskiners anskaffande. Syftet med det hela är att garantera brännvedens stabil och hög kvalitet.