Sågat virke av ask

Färskt skurna okantade brädor av ask:

Kvalitet: AA; A1;A2;AB1;AB2;BC;C

- Tjocklekar: 20 (22);25(28);32 (35);38(42);50(54); 52 (57)mm

- Bredder: min 110 mm

- Längder: huvudlängd 3000 (+50-100) mm (men det är möjligt att få också breder från och med 1500 mm)

Torra okantade brädor av ask:

Kvalitet: AA; A1;A2;AB1;AB2;BC;C

- Tjocklekar: 20;25;32 ;38;50;52mm

- Bredder: min 100 mm

- Längder: huvudlängd 3000 (+50-100) mm (men det är möjligt att få också breder från och med 1500 mm)

-KD: 8-10%

kvalitet AA – kvistar är inte tillåtna

kvalitet A 1 – på höger sida kvistar inte tillåtna. På andra sidan är kvistar med olika diameter tillåtna.

kvalitet A 2 – på höger sida accepteras 1 kvist av olika diameter på 2 meter. På andra sidan är kvistar med olika diameter tillåtna.

kvalitet AB 1 –  på höger sida accepteras 1 kvist på en meter med kvistens Ø upp till 25 mm. På andra sidan är kvistar med olika diameter tillåtna.

kvalitet AB 2 – på höger sida accepteras 1 kvist av olika diameter på en meter. På andra sidan är kvistar med olika diameter tillåtna.

kvalitet BC –  på höger sida accepteras kvistar med Ø upp till 25 mm. På andra sidan är kvistar med olika diameter tillåtna.

kvalitet C –  man accepterar kvistar med olika diameter.